Sct. Michael Gruppe – KFUM-Spejderne i Slagelse & Vemmelev

14-IMG_0310

Gruppebestyrelsen i Sct Michael Gruppe

I tidsrummet imellem dirigenten åbner og lukker generalforsamlingen, er generalforsamlingen gruppens absolut højeste myndighed.

Til generalforsamlingen er følgende stemmeberettiget:

Generalforsamlingen består af en formel del, der er reguleret af korpsets love §10, og en uformel del, der er en drøftelse af visioner og planer for gruppens fremtid.

Valg af dirigent

Indledningsvis vælges en dirigent til at lede generalforsamlingen. Det er dirigentens opgave at sikre, at dagsordenens punkter bliver forsvarligt behandlet, og konstatere resultatet af diverse afstemninger. Når dirigenten lukker/afslutter generalforsamlingen, overgår myndigheden til den nyvalgte gruppebestyrelse.

Valg af referant

Det sker mange gange, at gruppens eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis banken og kommunen, efterspørger generalforsamlingsreferatet. Først og fremmest for at sikre sig, at de personer, der forhandles med, rent faktisk har mandat til at forpligte gruppen.

Desuden fortæller referatet også vores samarbejdspartnere en del om gruppens ”professionalisme”, dvs. evne til at indgå i forpligtende samarbejder.

Derfor er det vigtigt, at referatet er fyldestgørende. Det er faktisk dirigenten, der har ansvaret for dette, men i praksis er det jo i samarbejde med referenten.

Den formelle del