Organisation
 

Organisation

Spejdergruppen er organiseret således:

Ledere
Lederne i de enkelte enheder (Familiespejd, Bæver, Ulve, Troppen, Senior osv.) er ansvarlige for planlægning af og gennemførelse af spejdermøderne. Der er 2-4 ledere i hver enhed.

Ledergruppen
4-6 gange årligt mødes alle lederne og koordinere spejderarbejdet i enhederne, samt lægger fælles mål for fremtiden.

Gruppeledelsen
Gruppeledederen er sammen med et par assistenter ansvarlige for at støtte ledergruppen i deres arbejde, koordinere den daglige drift af spejdergruppen, samt være idemagere og sørge for at nye projekter bliver søsat. Gruppeledelsen kan sammenlignes med ledelsen på en skole

Grupperåd
I grupperådet er lederne, gruppeledelsen, forældrerepræsentanter samt repræsentanter for spejdere over 15 år. Rådet mødes 4-6 gange årligt og er ansvarlige for de store rammer mht. økonomi og forældreopbakning. Grupperådet kan sammenlignes med forældrebestyrelsen på en skole.

Gruppemøde
Årligt i februar afholdes der som regel Gruppemøde, hvor alle forældre, ledere, gruppeledelse og spejdere over 15 år bliver indbudt. Her bliver der berettet om kalenderåret som er gået, aflagt regnskab, valgt forældrerepræsentanter til grupperåd samt andre poster. Gruppemødet kan sammenlignes med en generalforsamling.

 

KFUM-Spejderne i Slagelse :: Sct. Michael Gruppe :: Thorvaldsensvej 23 :: 4200 Slagelse :: Mail: info@sctmichael.dk :: Gruppeleder Tlf: 5153 7425