Sct. Michael Gruppe – KFUM-spejderne i Slagelse

Ulve (2. – 3. kl.)

Ulveflokken er for børn i 2. og 3. klasse.

Med udgangspunkt i naturen og Kiplings “Junglebogen” giver vi i ulveflokken børnene færdigheder til at arbejde sammen og tage medansvar for hinanden.  

Vi er som udgangspunkt ude hele året.

Ulve leger sig til færdighederne, og får testet dem på ture og spejderløb. Alt det man lærer i ulveflokken kan børnene senere bruge som juniorspejdere.

Mødedag og tidspunkt:

Ulveflokken holder møde hver tirsdag mellem kl. 17:30 og 19:00.

Kontakt:

Maria Stendorf Neumann
Tlf. 58 53 33 90 – 21 81 26 86

Viktor Mantzius
Tlf. 22 42 68 14

Gustav Hartig-Larsen
Tlf. 60 64 42 41

Frida Lauridsen
Tlf. 20 45 79 99

Mail: ulvene@sctmichael.dk

Indmeldelse

Det koster 250 kr pr. kvartal at være spejder.